Thiết kế website

News

 • Bài Ca Mới của Người Được Cứu

   “Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật cùng các trưởng lão. Không ai học được bài ca nầy trừ… những người được cứu chuộc khỏi đất” (câu 3 NIV-VPNS).

  Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu như thế nào về con số 144.000 người (câu 1)? Họ là ai? Họ có những nét đặc biệt nào? Họ làm gì? Đặc điểm của bài ca mới là gì? Điều đó giúp gì cho đức tin của bạn?

  Khải Huyền là quyển sách đầy biểu tượng. Đối với người Do Thái, các con số mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. Số 12 tượng trưng cho sự trọn vẹn. Số 7 là con số hoàn hảo. Số 6 nói đến một điều gì đó thiếu sót. Con số 666 là số của con thú, cũng là Cơ Đốc giả. Con số 144.000 là biểu tượng khác về Hội Thánh. Đây là một đám đông “vô số người, không ai đếm được” mà chúng ta đã học những tháng trước trong chương 7:9-10.

  Chi tiết >>
 • Trong Âm Nhạc và Thi Ca

  Thi Thiên 137 là Thi Thiên được sáng tác trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của người Do Thái. Thi Thiên diễn tả tâm trạng của những người xa cách quê hương hoài tưởng lại quá khứ.

  Bối Cảnh Lịch Sử

  Năm 597 T.C. vua Nebuchadnezza Đệ II của Babylon chiếm Jerusalem.  Sau đó, Nebuchadnezza lập Sê-đê-kia, một hoàng thân trong hoàng tộc Do Thái, làm vua vương quốc Giu-đa.  Vào năm 589 T.C., sau khi được tin vua Sê-đê-kia liên minh với Ai Cập chống lại Babylon, Nebuchadnezza đem quân đến vây Jerusalem lần thứ hai.  Sau 30 tháng bao vây, năm 587 T.C. thành Jerusalem bị chiếm. Quân Babylon giết rất nhiều người Do Thái, hủy phá đền thờ, cung điện, nhà cửa và tường thành Jerusalem. Để ngăn ngừa người Do Thái có thể nổi dậy trong tương lai, vua Nebuchadnezza đem những thành phần ưu tú của dân Do Thái lưu đày tại Babylon và chỉ cho phép những người nghèo ở lại trong xứ.

  Thánh Kinh cho biết dân Do Thái làm phu tù tại Babylon 70 năm. Thi Thiên 137 được sáng tác trong thời gian giữa năm 587–538 T.C.

  Chi tiết >>
 • Theo Chúa Giê-xu

  “Ai không vác cây thập tự mình và theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (câu 27 NIV-VPNS).

  Câu hỏi suy ngẫm: Từ “ghét” trong câu 26 có nghĩa gì? Có liên hệ gì đến câu 27? Vì sao Chúa Giê-xu đưa ra hai ví dụ tiếp theo? Hai ví dụ nầy có ý nghĩa gì đối với bạn?

  Khi nói các môn đệ phải yêu Ngài hơn những người thân trong gia đình, Chúa Giê-xu không có ý dạy bất cứ điều gì trái ngược với điều răn thứ năm, là phải hiếu kính cha mẹ (Xuất Ai Cập 20:12). Ngài cũng không có ý làm thay đổi tình yêu tự nhiên giữa các thành viên trong gia đình. Ngài chỉ muốn các môn đệ biết rằng tình yêu thương họ dành cho Ngài phải là tình yêu thật trọn vẹn, phát xuất từ tấm lòng, đến nỗi tình yêu dành cho người thân sẽ mờ nhạt đi khi sánh với tình yêu dành cho Ngài. Ngoài ra, còn một lý do khác nữa là vào thời đó, một khi đã quyết định theo Chúa Giê-xu, người nầy phải lìa gia đình mà trung thành theo Ngài. Nếu không làm được như thế thì không thể trở thành môn đệ của Ngài. Theo Chúa có nghĩa là vâng phục hoàn toàn, thậm chí sẵn sàng chịu chết vì Danh Ngài (câu 27).

  Chi tiết >>
 • Lưu Truyền Niềm Tin

  “Lạy Đức Chúa Trời dù khi con đã già và tóc bạc rồi, xin Chúa đừng từ bỏ con, cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp” (câu 18).

  Câu hỏi suy ngẫm: Điểm nào nổi bật trong phân đoạn Thi Thiên nầy? Tác giả rao truyền điều gì cho thế hệ mai sau? Vì sao ông làm vậy? Bạn có đang thực hiện việc nầy không? Như thế nào? Bạn học được gì từ tác giả?

  Chi tiết >>
 • Cương Quyết Đánh Trận Tốt Lành

  “Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng” (1 Ti-mô-thê 6:12 BTTHĐ).

  Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là người của Đức Chúa Trời? Ai là người của Đức Chúa Trời? Vì sao Sứ đồ Phao-lô xác định Mục sư Ti-mô-thê là “Người của Đức Chúa Trời” trước khi nói đến sự trang bị trong chiến cuộc? Trong trận chiến đức tin, điều nào bạn cần tránh và cần tìm kiếm? Thái độ hay tinh thần nào cần có trong trận chiến đức tin? Mục đích và đỉnh điểm của trận chiến là gì?  Làm thế nào để đạt được?

  Chi tiết >>
    

Attention news

Trong Âm Nhạc và Thi Ca

Thi Thiên 137 là Thi Thiên được sáng tác trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của người Do Thái. Thi Thiên diễn tả tâm trạng của những người xa cách quê hương hoài tưởng lại quá khứ.

Bối Cảnh Lịch Sử

Năm 597 T.C. vua Nebuchadnezza Đệ II của Babylon chiếm Jerusalem.  Sau đó, Nebuchadnezza lập Sê-đê-kia, một hoàng thân trong hoàng tộc Do Thái, làm vua vương quốc Giu-đa.  Vào năm 589 T.C., sau khi được tin vua Sê-đê-kia liên minh với Ai Cập chống lại Babylon, Nebuchadnezza đem quân đến vây Jerusalem lần thứ hai.  Sau 30 tháng bao vây, năm 587 T.C. thành Jerusalem bị chiếm. Quân Babylon giết rất nhiều người Do Thái, hủy phá đền thờ, cung điện, nhà cửa và tường thành Jerusalem. Để ngăn ngừa người Do Thái có thể nổi dậy trong tương lai, vua Nebuchadnezza đem những thành phần ưu tú của dân Do Thái lưu đày tại Babylon và chỉ cho phép những người nghèo ở lại trong xứ.

Thánh Kinh cho biết dân Do Thái làm phu tù tại Babylon 70 năm. Thi Thiên 137 được sáng tác trong thời gian giữa năm 587–538 T.C.

Chi tiết >>

Theo Chúa Giê-xu

“Ai không vác cây thập tự mình và theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (câu 27 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “ghét” trong câu 26 có nghĩa gì? Có liên hệ gì đến câu 27? Vì sao Chúa Giê-xu đưa ra hai ví dụ tiếp theo? Hai ví dụ nầy có ý nghĩa gì đối với bạn?

Khi nói các môn đệ phải yêu Ngài hơn những người thân trong gia đình, Chúa Giê-xu không có ý dạy bất cứ điều gì trái ngược với điều răn thứ năm, là phải hiếu kính cha mẹ (Xuất Ai Cập 20:12). Ngài cũng không có ý làm thay đổi tình yêu tự nhiên giữa các thành viên trong gia đình. Ngài chỉ muốn các môn đệ biết rằng tình yêu thương họ dành cho Ngài phải là tình yêu thật trọn vẹn, phát xuất từ tấm lòng, đến nỗi tình yêu dành cho người thân sẽ mờ nhạt đi khi sánh với tình yêu dành cho Ngài. Ngoài ra, còn một lý do khác nữa là vào thời đó, một khi đã quyết định theo Chúa Giê-xu, người nầy phải lìa gia đình mà trung thành theo Ngài. Nếu không làm được như thế thì không thể trở thành môn đệ của Ngài. Theo Chúa có nghĩa là vâng phục hoàn toàn, thậm chí sẵn sàng chịu chết vì Danh Ngài (câu 27).

Chi tiết >>

Lưu Truyền Niềm Tin

“Lạy Đức Chúa Trời dù khi con đã già và tóc bạc rồi, xin Chúa đừng từ bỏ con, cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Điểm nào nổi bật trong phân đoạn Thi Thiên nầy? Tác giả rao truyền điều gì cho thế hệ mai sau? Vì sao ông làm vậy? Bạn có đang thực hiện việc nầy không? Như thế nào? Bạn học được gì từ tác giả?

Chi tiết >>

Cương Quyết Đánh Trận Tốt Lành

“Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng” (1 Ti-mô-thê 6:12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là người của Đức Chúa Trời? Ai là người của Đức Chúa Trời? Vì sao Sứ đồ Phao-lô xác định Mục sư Ti-mô-thê là “Người của Đức Chúa Trời” trước khi nói đến sự trang bị trong chiến cuộc? Trong trận chiến đức tin, điều nào bạn cần tránh và cần tìm kiếm? Thái độ hay tinh thần nào cần có trong trận chiến đức tin? Mục đích và đỉnh điểm của trận chiến là gì?  Làm thế nào để đạt được?

Chi tiết >>

Sức Mạnh Của Đức Tin

"Phía dưới những con đường của Portsmouth hơn một trăm năm về trước," Trung-tướng Ira C. Eaker đã nói trong một bài diễn văn được đọc cách đây một khoảng thời gian, "đã đi bộ một thủy thủ với một cánh tay, một mắt, và một trạng thái bền bỉ của những dây thần kinh và không thể bước trên sàn tàu mà không bị say sóng. Quả thật ông ta có thể ở nhà vì những bệnh nan-y để tên của ông không phải là Bộ-trưởng Bộ-hải-quân Nelson. Tinh thần của người đàn ông đã tác động tới nhiều người."

Được sinh ra vào năm 1758, Horatio Nelson, con trai của một mục sư, là một đứa trẻ nhỏ nhắn và yếu đuối, người mà yêu thích sự đi thuyền. Như một thiếu niên trẻ, ông đã tham gia vào thủy quân Anh và, trong tiến trình tới vùng Người Da Đỏ Phương Đông, đã bị lên cơn sốt nghiêm trọng tới nổi đã phá hoại sức khoẻ của ông. Nhưng ông không bao giờ cho phép điều này giữ ông lại. Vào tuổi 18, ông được chọn làm đại-úy hải-quân trong Hải-quân Hoàng-gia và tới năm 1802 ông đã được làm tổng-tư-lệnh của hạm đội Anh-quốc.

Chi tiết >>

Hậu Quả Tội Lỗi – Sống Theo Ý Riêng

“Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó” (c. #7).

Câu hỏi suy gẫm: Tại sao Chúa không nhận lễ vật của Ca-in? Ca-in có thái độ nào đối với Chúa và với em mình khi lễ vật bị từ chối? Tại sao hình thức tôn giáo, tình huynh đệ, và lời phán của Chúa không ngăn cản được hành động giết người của Ca-in? Việc này cảnh cáo bạn điều gì?

Chi tiết >>

Search

Loading

Music online

Video

Contact

Admin

Chat with me

Admin2

Statistics